Odkiaľ prichádza zmena?

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor liečebná pedagogika. Mojimi profilovými predmetmi sú psychomotorická terapia, terapia hrou. Psychoterapia a liečebná pedagogika boli, samozrejme, „povinnou jazdou“ :). V rámci rodinnej terapie ma oslovil úplné prvý – úvodný moment kurzu: Ak sa v rodine alebo v uzavretom systéme, ktorý si môžeme predstaviť ako sústavu do seba zapadajúcich koliesok, začne čo i len jedno a čo i len najmenšie koliesko točiť inak, ovplyvní to postupne celý systém. Toto bol pre mňa v mladom veku silný moment uvedomenia. Nástroj, ktorým môže jedna nepatrná čiastočka dosiahnuť veľké a trvalé zmeny vo veľkom svete. Ako väčšina z vás som prešla počas svojho krátkeho života 🙂 rôznymi etapami osobného rastu a aj napriek „perfektnej výške“, informáciám a zážitkom, ktoré som počas štúdia získala a ktorá by mala byť súčasťou života každého človeka, po zaradení sa do pracovného procesu v našom školstve som akoby automaticky nabehla na zaužívaný spoločenský systém hodnotenia druhých i seba samej. Chodila som z práce unavená a frustrovaná. A najmä stotožnila som sa s názorom väčšiny, odpojila sa od seba samej, vrhla sa do života ako robot. Odmenou mi nebola ani výplatná páska :))). Všade boli ľudia v roli obetí, manipulátorov, kritikov, žasla som nad schopnosťou pretvárky, nemohla som častokrát uveriť svojim očiam i ušiam. Toto bol svet dospelých. A ako obeť som nemohla toho príliš veľa zmeniť. Narodením detí prišli veľké zmeny a aj uvedomenia….. Jeden moment, nad ktorým sa už teraz nahlas smejem, bol, že som si želala vychovať zo svojho prvorodeného syna slušného, spravodlivého a čestného človeka. Naučiť ho, ukázať mu, vykresať…. Aké veľké bolo uvedomenie, mnohí z vás, rodičov, už tušíte. Aká prirodzená sebaláska sršala z novorodeniatok a keďže som ich porodila až päť, veľmi dobre si to pamätám :). To bol čas prvej zmeny…. A že ich bolo v živote naozaj veľa!  Za každú z nich som dnes vďačná… Každý ideme svojou cestou, svojím tempom s tými, ktorých si želáme mať po svojom boku. Či už vedome alebo nie. Uvedomenie si súsvislostí s naším detstvom, príslušnosťou k rodine, národu, pochopenie reakcií na rôzne životné situácie, spomienky na dohody či sľuby, ktoré sme si tam niekedy veľmi dávno dali a tým ich zapísali do svojho tela ako informáciu, kód, podľa ktorého častokrát nevedome konáme alebo naše telo automaticky funguje, je začiatok zmeny, ktorú si v živote želáme…. Čas na zmenu súvisí s uvedomením. Naše fyzické telá majú svoje vedomie. Neučili nás to, ale funguje to. Preto v rámci tancovania často spomínam telo, akoby to bola nejaká samostatná funkčná jednotka. Jednotka, ktorú niekedy násilím ovládame hlavou. Nie sme k nemu láskaví, lebo „vieme lepšie“, čo je preň dobré, niekde sme videli, čítali, veríme iným viac než sami sebe, svojmu vedomiu. Nekomunikujeme s telom, nerešpektujeme jeho potreby, plníme plány, robíme nadčasy… A čo býva najviac neláskavé, je, že sami seba súdime, kritizujeme, hodnotíme…. V Body Groove vás pozývame na cestu uvedomenia a zmeny. Zmeny postoja k svojmu telu, k svojej identite, pozývame vás k väčšej láskavosti, ktorú potom prenesiete i do svojich vzťahov. Zmena začína vo vnútri každého z nás. Spokojná matka – spokojné dieťa… viem, o čom hovorím :). Nikto iný za vás pre vás tú zmenu neurobí… Nikto iný nie je zodpovedný za vaše pocity… Ak by Vaše telo bolo vaše dieťa, kŕmili by ste ho tým čím teraz? Dovolili by ste mu pozerať, počúvať, byť tam, kde ste teraz? Alebo by ste pre neho chceli viac? Niečo delikátne, špeciálne, úžasné, láskavé… Čo keby ste dnes nechali svoje telo prehovoriť k vám? Čo keby ste ho dnes ocenili svojím pohľadom, uznaním či špeciálnou starostlivosťou? Bolo by pre vás expanzívne každé ráno počuť o sebe nejaký kompliment? Darujte ho teda vy svojmu telu! Vy ste tou zmenou.… Akonáhle sa začne jedno koliesko točiť inak….. Vyberte si zmenu… Ak je pre vaše telo prínosnou zmenou pohyb či tanec, Body Groove je tu pre vás. Príjmime svoje telo také, aké je, pozvime ho k zmene zvýšením pohybu, nadviazaním nových priateľstiev, pozvaním uvedomenia a radosti do svojho života…. Nech sa nám to všetkým darí! https://rosaline.sk/kategoria-produktu/tanec-body-groove/              

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *