Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Tanec Body Groove je špecifický spôsob pohybu určený pre každého. Body Groove je vhodný pre dospelých, deti, starých ľudí, telesne handikapovaných. Neexistujú obmedzenia pre pohyb a tanec. Každý si môže zvoliť svoju intenzitu aj rozsah pohybu v tanci a postupne sa uvoľniť a zvýšovať náročnosť podľa svojich potrieb. Alebo si len zatancovať v rytme krásnej a inšpiratívnej hudby.

Pohyb je základným znakom života. Tanec je prirodzený pohyb, ktorý ovláda každý z nás. Body Groove tanečné hodiny nás vedú k svojim pohybovým schopnostiam, rozvíjajú kreativitu, posilňujú telo, pomáhajú roztopiť nadbytočné kilá, budujú silu a flexibilitu kĺbov.

Body Groove je celosvetová organizácia, ktorá ponúka tanečné hodiny pre jednotlivcov online, pre skupiny, firemné akcie a rôzne športové podujatia, ktorých cieľom je budovať komunitu, vzťahy, súčasne prinášajú zábavu, uvoľnenú atmosféru, zlepšujú fyzický i psychycký stav účastníkov.

Koncept Body Groove je založený na klasickom i voľnom tanci. V Body Groove tancujeme všetci spoločný tanečný krok ale svojím vlastným prirodzeným spôsobom, ktorý je vlastný nášmu telu. Tento spôsob tanca a pohybu pomáha objaviť a zvyšovať kreativitu, uvoľňuje telo, poskytuje uvedomenie si svojho tela a zvyšuje vnímavosť a vedomie.
Tancujeme v skupine, každá tanečná hodina teda prináša inú energiu, sebavyjadrenie a iný zážitok. V Body Groove postupne objavujeme všetky tanečné štýly.

Ponúkame Vám tancovanie Body Groove v pohodlí Vášho domova cez Zoom.

Zvyšujeme svoje sebavedomie, sebalásku. Základom je prijať svoje telo, byť k nemu láskavý a pozorný. Prostredníctvom radostného pohybu sa potom i telo začne meniť do podoby, akú chceme. Benefitom tancovania Body Groove je prenesenie autenticity z tanečného parketu i do osobného života.
Tanec je i liečebným prvkom, pri ktorom sa uvoľňujú nahromadené emócie ukryté v rôznych častiach tela. Každý odchádza z hodiny uvoľnený a s dobrou náladou.